O nas


Cele działania


Ściśle współpracujemy z Klientem, żeby nie tylko osiągnąć, ale także przewyższyć/przekroczyć założone cele, zarówno jakościowe – tworzenie wiarygodnych i interesujących komunikatów docierających do odpowiednio dobranych odbiorców, jak i ilościowe – liczba informacji pojawiających się w mediach.

Nasze podejście nazwaliśmy „Zarządzaniem przez wpływ” i jest to podstawa naszej pracy.

AQUA PR zajmuje się prowadzeniem kampanii public relations, wywierających silny wpływ na odbiorców. Na usługę tego rodzaju składają się między innymi ukierunkowane kontakty z mediami, analiza opinii publicznej, przemówienia i inne działania mające wpływ na opinię. Każde działanie jest ściśle związane z celami handlowymi stawianymi przez naszych Klientów i jest regularnie monitorowane i oceniane.

Poprzez odpowiedni dobór działań na różnych polach oraz połączenie ich z szerszym programem marketingowym AQUA PR jest w stanie zagwarantować istotny wpływ na sukces Klientów.

AQUA zapewnia konkretne rezultaty dopasowane dokładnie do celów założonych przez Klienta za przewidywalne fundusze.

Aby upewnić Klienta, że nasze działania są skuteczne, a dane wiarygodne, współpracujemy z agencją monitorującą media i badającymi opinię publiczną, które oceniają lub obserwują nasze działania.


Skontaktuj się z nami

Zakres usług
Agencji Aqua PR


Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić